set

Współpraca z SET-ami

800.00 netto

Opis produktu

Program pozwala na pełną integrację Subiekta GT z SET-ami wykorzystując ich pełną funkcjonalność. Warto zaznaczyć, że do każdego SETa są przesyłane informację o wszystkich zadłużeniach kontrahentów, a nie jak to ma miejsce w przypadku Subiekta4 lub 5 z bieżącego roku.