program_rewizor_nexo

Program Rewizor nexo

599.001999.00 netto

Wyczyść

Opis produktu

Program Rewizor nexo służy do prowadzenia pełnej księgowości na każdym etapie. Począwszy od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków.

Rewizor nexo umożliwia płynną zmianę z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe, obsługę etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg wraz z kwalifikowaniem zapisów do „13. miesiąca”, elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych, a także  możliwość ewidencji i rozliczania ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności.